Menu

Service
= Lönsamhet och hållbarhet

Varför service?

 • Få ut en högre effekt
 • Säkerställ lång hållbarhet
 • Undvik dyra reparationer
 • Genom att regelbundet säkerställa att värmepumpen arbetar optimalt ökar besparingen och din insats för miljön

Service behövs med jämna mellanrum

Beställ service med regelbundna intervall, för att din luftvärmepump ska fortsätta att generera en bra besparing


Service luft / luft

 • Analys av hur din luft-luftvärmepump fungerar idag
 • Uppmätning av temperaturer i drift
 • Rengöring av filter
 • Funktionskontroll av värmepumpen
 • Indirekt läcksökning av freon
 • Du får ett serviceprotokoll

Tillval till luft/luftvärmepump

Desinficering/rengöring av innedelens förångare


Service luft / vatten

 • Analys av hur din luft-vattenvärmepump fungerar idag
 • Uppmätning av temperaturer i drift
 • Rengöring av vattenfilter (förutsätter sektioneringsmöjlighet för filtret)
 • Funktionskontroll av värmepumpen
 • Indirekt läcksökning av freon
 • Du får ett serviceprotokoll