Menu

Om HEFOS

HEFOS AB är ett installationsbolag som helt inriktat sig på installation av värmepumpar och produkter för energieffektiva värmesystem.

HEFOS är i dag verksamma på de tre marknader där våra partners bedriver verksamhet. Detta är i dagsläget Sverige, Norge och Polen. För att läsa mer om din installation, välj inköpspartner i menyn ovan eller gå direkt till vårt intresseformulär för att boka installation.

Kvalitet och utbildning

Vi satsar på att hålla hög kvalitet på våra installationer och installatörer. Samtliga våra installatörer är oavsett verksamhetsland certifierade för arbete med köldmedier. Vid installation av vattenburna system arbetar installatörerna vanligtvis i installationsteam om två personer, varav den ena installatören är utbildad högskole- eller civilingenjör.

Ritningar och arbetsledning

Varje installation vi utför är individuellt anpassad efter den aktuella fastighetens förutsättningar. Beräkning och kvalitetssäkring av installationen utförs alltid av HEFOS arbetschef, med lång erfarenhet från arbete med bland annat IVT värmepumpar samt kylcertifikat klass 1.

Arbetsmetod och godkännande av kund

Varje utförd installation driftsätts och kvalitetskontrolleras och dokumenteras enligt HEFOS checklista för flöden och prestanda samt skall sist men inte minst, alltid godkännas av dig som kund.

I våra standardinstallationer ingår installation av innedel, utedel samt rörkoppling.