Menu

Installationstjänster

REC Klimatanläggning

Vi erbjuder installation av klimatanläggningar från REC-Indovent.
Produktblad REC-Klimatanläggning >>

Gör intresseanmälan

Checklista inför REC-installation

Checklistan fylls i och skickas minst 1 vecka före installationsdagen.

Punkt Typ Beskrivning
1. Ström 400V/16A/3-fas 400V/3-fas väggkontakt eller arbetsbrytare inom 1 meters radie från innedelens topp och minst 1,6 meter ovanför golv.
2. Värmesystem 1 Fyllt och avluftat Vattenburen golvvärme är komplett med grenrör med kulventiler, bypass, täthetskontrollfyllt, slingor justerade och avluftade.
3. Värmesystem 2 Fyllt och avluftat Gällande radiatoranläggningen, är den fylld och avluftad, och ihopkopplad till 2 kopplingar tur- och retur i tekniskt rum.
4. Tillkoppling Värmesystem Tillkopplingen till värmesystemet är i samma rum som värmepumpens innedel.
5. Avlopp Dränering Innedelen är monterad i rum med golvavlopp.
6. Thermovex aggregat Vattenbatteri till ventilation är satt på plats och tillkopplat på ventilationskanalerna.
7. Värmepump Innedel är satt på plats och är i våg
8. Väggenomföring Köldmedierör Det är borrat 75 mm hål i alla väggenomföringar för köldmedierör.
9. Avstånd Innedel/utedel Det är 12 meter (rördragning) eller mindre mellan innedel och utedel.
10. Vatten Kallvattentillförsel Det är avstick med kulventil på kallvattentillförsel till varmvattentank/fyllning
11. Termostater Trådlösa golvvärmetermostater Om temperaturreglering för golvvärme är vald, är detta monterat och kalibrerat.
12. Fundament Fundament utedel Det är anlagt fundament under utedelens placering, D x B = 70 x 90 cm (9 kW).
13. Dränering Kondensvatten från utedel Vid uppsamling av kondensvatten finns det frostfritt avlopp eller väggenomföring 32 mm till frostfritt avlopp. Väggenomföring max 35 cm ovanför fundament, samt fallande hål.
14. Köldmedierör Placering av väggenomföring Väggenomföring för köldmedierör till utedel är placerat i högre kant av fundament och är 65 cm ovanför fundament eller mer.

Fill out my online form.